மகள்

மழலையான மாணிக்கமே
மார்பில் தவழும் தங்கரதமே
பாசத்தின் பாயாசமே-நீங்கா
நேசத்தின் நெல்லிக்கனியே

அப்பா அப்பா என்றழைக்கும்போது
ஆகுலமெல்லாம் பறந்தோடுமே
செல்லத்தின் சீதனமே
திகட்டாத செங்கரும்பே
அழகு வடிவான சித்திரமே
அப்பாவின் அழகு முத்துரதமே
இன்னொரு நண்பனெனும் தங்கையே
இனிய சுவையான தேனமுதே
குசும்பு செய்வதில் குஞ்சரதமே
விரும்பி சுவைக்கும் வெள்ளிரதமே
அறிவாய் பேசும் அண்ணக்கிளியே
அனைவரையும் கவர்ந்த வண்ணக்கிளியே
சிரிக்கும்போது மலரும் செந்தாமரையே
சிந்தித்து பேசும் என் செல்லரதமே
பள்ளிச் செல்லும் செல்லக்குட்டியே
துள்ளிக் குதிக்கும் கன்றுகுட்டியே
பசியை தாங்காத பாசமலரே
ருசிக்க கேட்பாய் பனிக்குழைவே
வருத்தம் வந்தாலும் அப்பா
வைத்தியரிடம் சென்றாலும் அப்பா
உல்லாசம் செல்லவும் அப்பா
உதட்டை கடிக்கவும் அப்பா
நன்னடத்தை தான்கற்று நீ
நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றேன்

0 comments:

Post a Comment