தாய்மையின் தியாகம்

குருவிகளின் குக்கியில் குடல்கள் சுருங்கிட
குவலயத்தில் எங்குமே இரைகளை தேடிட
தாய்மையின் பந்தமோ தரணியில் ஓங்கிட
சேய்களின் வாழ்வுக்காய் தியாகம் செய்யுதே

#நற்பண்புகளின்_பக்கம்_பிள்ளைகளை #அழைத்தல்

 பள்ளிக்கு நாமும் சேர்ந்து சென்றிடுவோம்
பாதையில் பாடல் பாடியே ஆடிடுவோம்
துள்ளிப் பாய்ந்திடும் வெண் முயலினமாய்
தூய சிந்தனைகளை நாளும் நுழைத்திடுவோம்
ஓடி ஆடி விளையாடிய நேரம்
ஒற்றுமை கீதம் பாடிய வாரம்
பாடி ஆடி வந்தப் பறவையாய்
பண்பாய் நடந்தே பாரில் மிளிர்ந்திடுவோம்
வகுப்பறையில் நித்தம் வசந்தம் வீசிடவே
வண்ணத் தமிழால் நல்லதை கற்றிடவே
எண்ணத்தில் நம்பிக்கை வளர சகாவே
இனிய மனதுடன் இன்றே வந்திடு

சலங்கை ஒலி கேட்குமாகாதலை நீயும் மனதில் சுமந்து/💚
காதலனை கவரும் சலங்கையும் அணிந்து/
நடந்து நடந்து வருகையிலே அன்பே/
அன்னமும் நடைபயில ஆவலோடு வந்திடுமே/
இதமான இனிய ஓசை மழை/
எங்கும் அழகாய் ஒலித்து பொழிகையிலே/
அகத்தில் பதிந்த அளவில்லா அன்பினை/
புறத்தில் உணர்த்திடும் புதுமையான சலங்கையோ/

கலாம் கண்ட கனவுகள்


ஐயா கண்ட கனவுகள் பல/
அதில் ஆயிரம் சுவடுகள் தொட/
ஆழ்மனதில் பதிந்த நினைவுகளை கோர்த்து/
அற்புதமாய் பல அறிவியல் படைத்து/
இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இனிமைப் பெற/
எப்போதுமே கண்டாரே இலட்சிய கனவு/
அவ்வப்போது தோன்றிய கானல்நீரல்ல கனவு/
சிகரம் தொட்டிடும் சிந்தனைக் கனவு /

எரியும் நெருப்பு/
இருட்டாகவே இருக்கிறது/
ஒளிவட்டம்