இலைமறை தவறுகள் நியாமாக்கப்பட்டால்
பள்ளி செல்லும் பருவத்திலே பலரது பொருட் திருடிய
புதல்வர்களை தட்டிகேட்காது கட்டி அரவணைத்த
அன்பு பெற்றோரினால்
இலைமறை தவறுகள் நியாமாக்கப்பட்டால்

படாதபாடு பட்டு உழைத்து பெற்ற பணத்தை
 பயணச்சீட்டு வழங்குனர் பலனடைந்து மீதிகாசு கேட்டால்
மாசுக்காரனென்று சொதைப்பது உரியவரினால்
இலைமறை தவறுகள் நியாமாக்கப்பட்டால்

சோமபானம் நிதம் அருந்தி குடும்பசுமைதனை மறந்து
வீதியெங்கும் வியாக்கியானம் பாடும் வீரர்களின்
விபரீத விளையாட்டுகளை கண்டு காவற்துரையினரால்
இலைமறை தவறுகள் நியாமாக்கப்பட்டால்

தரக்குறைந்த சாமானை தந்து தனவாளன் வாழும்
இத்தரணியிலே இலத்திரனிய துலாபாரம் என்ன
செய்யும் பைகளின் நிரை புறக்கணித்து பத்து பைசா
 இலாபமடைகின்ற இலைமறை தவறுகள் நியாமாக்கப்பட்டால்

வாழ்வாதார செலவுகள் வரையரையற்று வாழுகின்ற
இக்காலத்திலே உரிமையை கேட்டு உதாசீனப்படுத்தும்
நிலைமாறி உன்னத  காலம் உதித்து ஞாலம்
போற்ற நலமுடன் வாழ்ந்திடட்டுமே


0 comments:

Post a Comment